Group Company Locations

Group Headquarters

Dai Gifu Building, 9-27, Kanda-machi, Gifu-city, GIFU 500-8721 Location Map

TEL:(81) 058-265-2232 
FAX:(81) 058-265-2479

◆Logistics & Industrial Materials Division

 • Headquarters

 Dai Gifu Building 10F, 9-27, Kanda-machi, Gifu-city, GIFU 500-8721 Location Map

TEL:(81) 058-265-2233 
FAX:(81)058-265-1220

 • Tokyo Branch

1-6-7, Bakuro-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0002 Location Map

TEL:(03)6739-0341 
FAX:(03)5623-2802

 • Omiya Branch

Wacore Omiya BldgⅡ 2F, 1-62-1, Dote-machi, Omiya-ku, Saitama-sity, Saitama 330-0801 Location Map

TEL:(81) 048-650-3724 
FAX:(81) 048-650-3789

 • Nagoya Branch

Nissei Imaike Bldg 1F, 4-1-29, Imaike, Chikusa-ku, Nagoya-city, Aichi 464-0850 Location Map

TEL:(81) 052-733-3571 
FAX:(81) 052-733-3779

 • Osaka Branch

Urban Research Bldg 5F, 1-6-4, Hori, Kyomachi, Nishi-ku, Osaka-city, Osaka 550-0003 Location Map

TEL:(81)06-6445-7500 
FAX:(81)06-6445-1902

 • Fukuoka Branch

Jimuki Bldg 5F, 1-2-15, Hakataeki Minami, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka 812-0016 Location Map

TEL:(81)092-431-8031 
FAX:(81)092-473-5908

 • Sendai Branch

Taiyo Seimei Sendai Bldg 5F, 2-8-15, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-city, Miyagi 980-0811 Location Map

TEL:(81)022-223-3111 
FAX:(81)022-223-3115

 • Sapporo Branch

1-2, Hongo-dori Yoncho-me Minami, Shiraishi-ku, Sapporo-city, Hokkaido 003-0024 Location Map

TEL:(81)011-864-8138 
FAX:(81)011-864-8147

 • Niigata Sales Office

Maruyama Bldg 5F, 3-1-63, Yoneyama, Chuo-ku, Niigata-city, Niigata 950-0916 Location Map

TEL:(81)025-241-4851 
FAX:(81)025-241-4850

 • Western Tokyo Sales Office

Hakushin Bldg 3F, 1-25-5, Morino, Machida-city, Tokyo 194-0022 Location Map

TEL:(81)042-724-6494 
FAX:(81)042-724-6495

 • Matsumoto Sales Office

Yoshizawa Bldg 1F #104, 1054-15, Shimadachi, Matsumoto-city, Nagano 390-0852 Location Map

TEL:(81)0263-47-8994 
FAX:(81)0263-47-8993

 • Shizuoka Sales Office

Taiju Seimei Shizuoka Ekimae Bldg 5F, 11-7, Kurogane-cho, Aoi-ku, Shizuoka-city, Shizuoka 420-0851 Location Map

TEL:(81)054-205-3230 
FAX:(81)054-273-2750

 • Kanazawa Sales Office

Shinbo Daini Bldg 3F, 633-1, Waride-cho, Kanazawa-city, Ishikawa 920-0062 Location Map

TEL:(81)076-237-5480 
FAX:(81)076-237-8615

 • Okayama Sales Office

8263-32, Shin Minato, Tamashima Otoshima, Kurashiki-city, Okayama 713-8103 Location Map

TEL:(81)086-476-2720 
FAX:(81)086-522-1830

 • Hiroshima Sales Branch

Sanyo Bldg 7F, 4-6-16, Otemachi, Naka-ku, Hiroshima-city, Hiroshima 730-0051 Location Map

TEL:(81)082-245-2090 
FAX:(81)082-245-8660

 • Matsuyama Sales Office

6-2-8, Izubuchi, Nakayama-cho, Iyo-city, Ehime 791-3203 Location Map

TEL:(81)089-967-1551
FAX:(81)089-967-1095

 • Kagoshima Sales Office,

#C-317, Jutaku Kyokyu Kosha Bldg, 16-301, Shinyashiki-cho, Kagoshima-city, Kagoshima 892-0838 Location Map

TEL:(81)099-227-5436 
FAX:(81)099-227-2861

◆TECCELL Business Division

 • Headquarters

TECCELL Business Office, 992-1, Aiba, Ono-cho, Ibi-gun, Gifu 501-0522 Location Map

TEL:(81)0585-36-0611 
FAX:(81)0585-32-3232

 • Tokyo Branch

1-6-7, Bakuro-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0002 Location Map

TEL:(81)03-6629-2476 
FAX:(81)03-5623-2802

◆Component Business Division

 • Headquaters

4-222, Maedohigashi-cho, Kakamigahara-city, Gifu 504-8702 Location Map

TEL:(81)058-386-9320 
FAX:(81)058-386-9314

◆Medical Bio Business Division

 • Headquarters

4-222, Maedohigashi-cho, Kakamigahara-city, Gifu 504-8702 Location Map

TEL:(81)058-386-9324 
FAX:(81)058-386-9314

◆Production Bases

 • Production Headquarters / Main Factory

4-222, Maedohigashi-cho, Kakamigahara-city, Gifu 504-8702 Location Map

TEL:(81)058-386-9311
FAX:(81)058-386-9314

 • Fukushima Factory

1, Oyama, Izumisaki, Nishishirakawa-gun, Fukushima 969-0101 Location Map

TEL:(81)0248-53-3955 
FAX:(81)0248-53-3956

 • Yamanashi Factory

11425, Hahayakawa-Omote, Shimoyama, Minobu-cho, Minami Koma-gun, Yamanashi 409-2522 Location Map

TEL:(81)0556-62-5311 
FAX:(81)0556-62-4011

 • Hyogo Factory

1-1, Mukoyama, Naka-machi, Ono-city, Hyogo 675-1332 Location Map

TEL:(81)0794-63-3185 
FAX:(81)0794-63-3210

 • Kurashiki Factory

8263-32, Shin Minato, Tamashima Otoshima, Kurashiki-city, Okayama 713-8103 Location Map

TEL:(81)086-454-5210 
FAX:(81)086-522-1810

 • Ehime Factory

〒791-3203
6-2-8, Izubuchi, Nakayama-cho, Iyo-city, Ehime 791-3203 Location Map

TEL:(81)089-967-1190 
FAX:(81)089-967-1095

 • Fukuoka Factory

1-4-1, Beppu-nishi, Shime-machi, Kasuya-gun, Fukuoka 811-2232 Location Map

TEL:(81)092-935-2510 
FAX:(81)092-935-9772

◆Sales Division

 • Sales Headquarters

1, Haguro Miyaura, Inuyama-city, Aichi 484-0894 Location Map

TEL:(81)0568-67-5511 
FAX:(81)0568-67-5733

 • Tokyo Branch

1-6-7, Bakuro-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0002 〒103-0002 Location Map

TEL:(81)03-6702-0190 
FAX:(81)03-5649-3606

 • Omiya Branch

Wacore Omiya BldgⅡ 2F, 1-62-1, Dote-machi, Omiya-ku, Saitama-sity, Saitama 330-0801 Location Map

TEL:(81)048-650-3786 
FAX:(81)048-650-3789

 • Nagoya Branch

Nissei Imaike Bldg 1F, 4-1-29, Imaike, Chikusa-ku, Nagoya-city, Aichi 464-0850 Location Map

TEL:(81)052-732-1411 
FAX:(81)052-733-3740

 • Osaka Branch

Urban Research Bldg 5F, 1-6-4, Hori, Kyomachi, Nishi-ku, Osaka-city, Osaka 550-0003 Location Map

TEL:(81)06-6445-7722 
FAX:(81)06-6445-7527

 • Fukuoka Branch

Jimuki Bldg 5F, 1-2-15, Hakataeki Minami, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka 812-0016 Location Map

TEL:(81)092-431-8032 
FAX:(81)092-473-5908

 • Sendai Branch

Taiyo Seimei Sendai Bldg 5F, 2-8-15, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-city, Miyagi 980-0811 Location Map

TEL:(81)022-223-3113 
FAX:(81)022-223-3115

 • Chugoku and Shikoku Region Branch

1-2-3, Taiyo Seimei Okayama Bldg 7F, Nakayama-shita, Kita-ku, Okayama-city, Okayama 700-0821 Location Map

TEL:(81)086-212-1611 
FAX:(81)086-212-1615

 • Sapporo Sales Office

1-2, Hongo-dori Yoncho-me Minami, Shiraishi-ku, Sapporo-city, Hokkaido 003-0024 Location Map

TEL:(81)011-864-8394 
FAX:(81)011-864-8147

 • Western Tokyo Sales Office

Hakushin Bldg 3F, 1-25-5, Morino, Machida-city, Tokyo 194-0022 Location Map

TEL:(81)042-724-1580 
FAX:(81)042-724-6495

 • Shizuoka Sales Office

Taiju Seimei Shizuoka Ekimae Bldg 5F, 11-7, Kurogane-cho, Aoi-ku, Shizuoka-city, Shizuoka 420-0851 Location Map

TEL:(81)054-205-3231 
FAX:(81)054-273-2750

 • Kanazawa Sales Office

Shinbo Daini Bldg 3F, 633-1, Waride-cho, Kanazawa-city, Ishikawa 920-0062 Location Map

TEL:(81)076-237-5480 
FAX:(81)076-237-8615

◆Production Bases

 • Inuyama Main Plant / Production Headquarter

1, Haguro-miyaura, Inuyama-city, Aichi 484-0894 Location Map

TEL:(81)0568-67-5511 
FAX:(81)0568-67-5733

 • Gunma Factory / Kanto Factory

Gunma Factory :3101-1, Iyoku, Sakai, Isesaki-city, Gunma

Kanto Factory :3349, Iyoku, Sakai, Isesaki-city, Gunma Location Common Map

TEL:(81)0270-76-3611 
FAX:(81)0270-76-2394

 • Yamanashi Factory

11425, Hahayakawa-Omote, Shimoyama, Minobu-cho, Minami Koma-gun, Yamanashi 409-2522 Location Map

TEL:(81)0556-62-5821 
FAX:(81)0556-62-5876

 • Sales Headquarters / Nagoya Branch

Dai Gifu Bldg 10F, 9-27, Kanda-cho, Gifu-city, Gifu 500-8721 Location Map

TEL:(81)058-265-2230 
FAX:(81)058ー265-1220

 • Tokyo Branch

1-6-7, Bakuro-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0002 Location Map

TEL:(81)03-6739-0355 
FAX:(81)03-5695-1318

 • Osaka Branch

Urban Research Bldg 5F, 1-6-4, Hori, Kyomachi, Nishi-ku, Osaka-city, Osaka 550-0003 Location Map

TEL:(81)06ー6445-7501 
FAX:(81)06ー6445-9543

 • Fukuoka Branch

Jimuki Bldg 5F, 1-2-15, Hakataeki Minami, Hakata-ku, Fukuoka-city, Fukuoka 812-0016 Location Map

TEL:(81)092ー477-2030 
FAX:(81)092ー473-5908

 • Sales Headquarters

4-222, Maedohigashi-cho, Kakamigahara-city, Gifu 504-8702 Location Map

Risu Kogyo's sales headquarter is located at the Production Headquarters in Kakamigahara-city.

TEL:(81)058ー386-0050 
FAX:(81)058ー386-0053

 • Tokyo Branch

1-6-7, Bakuro-cho, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0002 Location Map

TEL:(81)03ー6739-0333 
FAX:(81)03ー5695-1320

 • Osaka Sales Office

Urban Research Bldg 5F, 1-6-4, Hori, Kyomachi, Nishi-ku, Osaka-city, Osaka 550-0003 Location Map

TEL:(81) 080-2620-6985 
FAX:(81)06-6445-1902